Vi på kliniken

Mozhgan Bastanipour

Legitimerad läkare

Specialist: Allmänmedicin

Magnus Hiller

Legitimerad läkare

Specialist: Kardiologi

Martin Gavgani

Legitimerad läkare

Specialist: Allmänmedicin

Pernilla Wernstedt

Legitimerad läkare

Allmänpraktiserande läkare, specialist i Hematologi

Annika Damm

Medicinsk massör

Psykologgruppen